Myślisz Corgi ?...Myśl LisiurA !

 
Sreboroń Lisura - Paszczak / Eddie
 Champion Polski

ur.31.05.04
właściciel: Andrzej Chmiel
PRA- free
 
Catellus Dark Dorian  Trenwydd Silver Wizard

Willowglen Silver Cavalier
PRA-free 

 Gowerston Greta of Trenwydd   PRA-free
Round Hound Attic Treasure Round Hound Hi Ho Silver
PRA-free
Gorthleck Rhiain
PRA-free
Blondie’s Opal Blue

Nickname’s Bestman to Cardax
PRA-free

 Trenwydd Silver Wizard
 Nickname’s Colombine to C.

Avonaire Elusive Fairy in Blue
PRA-free 

Beckrow Blue Spruce
Avonaire Camellia Jewel

 

 

 


All
Rights Reserved © Lisiura 2005